Search
Close this search box.

Tekens van Verre

DATE & TIME

01/04/2023

- 30/09/2023

Opening 1 april 11:00

LOCATION
De Oelemölle · Molenplein 5, Hardenberg

Additional information

Nederlands

Margin Art Stichting presenteert met trots de intrigerende tentoonstelling “TEKENS VAN VERRE”.

We zijn door ze omringt. We leven met ze. Op onze gebouwen. Boven onze deuren. Op poorten en in raamwerken. Weinigen merken ze op. Ze dragen de verhalen en tradities van onze verre voorouders die onze gemeenschappen en samenlevingen van vandaag de dag vormen. Tekens op gebouwen, boerderijen en gebedshuizen. Maar ook de molen op zich als symbool in ons landschap.

Ze zijn terug te voeren naar de natuurvolkeren, welke vanuit alle windrichtingen hier terecht kwamen.

Lang voor de Silkroute en de Hanze handelsroutes van de 13e eeuw was er migratie en daarmee kwamen gewoonten, overtuigingen en tradities.

De expositie in de molen toont deze migratie achtergrond. Het onderzoekt enkele aspecten van de tekens op een historische, culturele en artistieke manier. Het laat verbindingen zien.

Geniet van de tentoonstelling “tekens van verre” die eigenlijk heel dichtbij zijn.

 

Deutsch

Die Margin Art Foundation präsentiert stolz die faszinierende Ausstellung „ZEICHEN AUS DER FERNE“.

Wir sind von ihnen umgeben. Wir leben mit ihnen. Auf unseren Gebäuden. Über unseren Türen. Über Pforten und in Fenstrrahmen. Nur wenige bemerken sie. Sie tragen die Geschichten und Traditionen unserer fernen Vorfahren, die unsere Gemeinschaften
und Gesellschaften heute noch prägen. Symbole und Zeichen an Gebäuden, Bauernhöfen und Andachtsorte.
Maar ook de molen op zich als symbool in ons landschap.
Aber auch die Mühle selbst als Symbol in unserer Landschaft

Sie lassen sich auf die Naturvölker zurückführen, die aus allen Himmelsrichtungen hierher kamen.

Lange vor der Seidenstraße und den hanseatischen Handelsrouten des 13. Jahrhunderts gab es
Völkerwanderungen und damit wurden auch die Sitten, Gebräuche und Traditionen verbreitet.

Die Ausstellung in der Mühle zeigt diese Migrationshintergründe. Es untersucht einige Aspekte dieser Zeichen auf historische, kulturelle und künstlerische Weise. Es zeigt Zusammenhänge auf.

Genießen Sie die Ausstellung “Zeichen aus der Ferne” welche eigentlich auch ganz in der Nähe zu finden sind.

 

English

Margin Art Foundation proudly presents the intriguing exhibition “SIGNS FROM AFFAR”.

We are surrounded by them. They live with us. On our buildings, above our doors, on gates and in frameworks. Few notice them. They carry the stories and traditions of our distant ancestors, who shape our communities and societies of today. Signs on buildings, farms and places of worship. But also the mill itself…as a symbol in our landscape.

They can be traced back to native peoples, who ended from all wind directions eventually up here.

Long before the Silkroute and the Hanseatic trade routes of the 13th century, there was migration and with this came
customs, beliefs and traditions.

The exhibition in the mill shows these migration backgrounds. It examines some aspects of the
signs in a historical, cultural and artistic way. It shows connections.

Enjoy the exhibition Signs from Affar, which are actually very close.

Poster

Kunstenaars

Jan Oosting & Charlotte Engels

 

Jan Oosting (Hardenberg) en Charlotte Engels (Amsterdam) werkten speciaal voor deze expositie aan de video en fotoserie “In de Schaduw van een Molenwiek”. 

– Rembrandteske fotografie. 

– Video

Zij belichtten met hun onderzoek het moleninterieur als mogelijke inspiratiebron voor de jonge molenaarszoon Rembrandt.


Ima Amu

 

Ima Amu (Wezep) is van Nigeriaanse komaf en exposeert voor deze tentoonstelling kleurige, voornamelijk abstracte werken met symbolen uit zijn land van herkomst. 

Fabiana Klein Goldewijk

(foto: onderdeel uit collage maan en menselijke cellen)

Fabiana Klein Goldewijk toont ruimtelijk collages waarbij het leven met de maan centraal staat. Door het verbeelden van de micro en macrokosmos en het effect van de maan op watercellen, laat zij de maan als het ware dichterbij de beschouwer komen. Hiermee creëert zij een bewustzijn over de invloed van de maan, welke er altijd is geweest.

Programma

– Opening

  1 April 11:00

 

– Nationale Molendag

  13 mei 10:30 – 16:00 

 

Sprekers, onthulling van gezamelijk kunstwerk, Shanty koor de Moscoufieten.

 

De molen is werkend te zien. Er zijn kraampjes met kunst, lokale horeca. Opggeven via [email protected]

 Deelnemers van het ‘gezamenlijke gevelteken kunstwerk’ zijn vertegenwoordigd. 

 

Educatie

Programma voor basisscholen en V.O.

 

Rondleidingen op aanvraag.

Educatie materiaal beschikbaar voor op locatie en na-opdracht voor op school.

Contact [email protected] 0642668175

Locatie en openingstijden

Openingstijden

 

Alle zaterdag van 10:30-16:00

Kijk ook op https://www.hvhardenberg.nl/